Kullanım Şartları ve Gizlilik

Üyelik ve Kullanım Şartları
Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar
Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin archtwain.com (www.archtwain.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.
Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde Archtwain’den alışveriş yapmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. 

Archtwain dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.
   • Mesafeli Satış Sözleşmesine buradan ulaşabilirsiniz
 1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları 
  Archtwain.com  tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. 
Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:
1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi
1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması
1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, Internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.
1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi
 1. İçerik Kullanımı
2.a. Archtwain’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Archtwain.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Archtwain'in  izni olmadan link vermek yasaktır.
2.b. Archtwain.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı yine Archtwain’e ne aittir, istenildiği taktirde Archtwain tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.
 1. Sorumluluklar
3a. Archtwain.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile incelenmektedir.Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve Archtwain’i geliştirmektir.
3.b. Archtwain.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Archtwain.com sitesini kullanmaya başlayabilir. 
3.c. Kullanıcı, Archtwain sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Archtwain.com’un  hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.
3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Archtwain.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının Archtwain.com’dan yararlanması Archtwain. tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.
3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin Archtwain.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.
3.f. Kullanıcı , Archtwain.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 
3.g. Archtwain.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Archtwain.com’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.
3.h. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.
3.ı. Archtwain.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Archtwain.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
3.i. Archtwain.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.
3.j. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.
3.k. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder. 
4. Gizlilik İlkesi4.a.Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız bir takım önlemler alınmaktadır. Archtwain.com'da, daha iyi hizmet verebilmek adına kullanıcılardan kişisel bilgileri (isim, yaş, adres) talep edilir. Sisteme girilen tüm kişisel bilgiler sadece yine kullanıcı tarafından değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.
4.b. Archtwain alışveriş süresince topladığı bilgileri, kullanıcıların haberi  ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.
4.c. Archtwain, site kullanıcılarının bilgilerini, yalnızca resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunluluğu olduğu durumlarda paylaşabilir.
4.d. Ödeme sayfasında istenen bilgiler kayıt altına alınmaz. Bilgiler Archtwain.com arayüzü aracılığı ile,  kullanıcı tarafından direkt olarak banka'ya iletilmektedir.

 
Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Archtwain.com uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. Archtwain.com , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.
5. Archtwain'in Hak ve Yükümlülükleri 
  5.a. Archtwain.com , kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının Archtwain.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Archtwain.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
  5.b. Archtwain.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Archtwain.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. Archtwain.com , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, Archtwain.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Archtwain.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.
  İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri Archtwain.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Archtwain tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
  6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
  Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren markafoni.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 
  7. Adresler
   6.a. Archtwain.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının Archtwain.com bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.
   6.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
   6.c. Yine Archtwain.com’un, kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Archtwain.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.